OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE UČEBNA V PŘÍRODĚ

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Název této veřejné zakázky: Učebna v přírodě

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Učebna v přírodě a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke stažení. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 10. října 2022 – 9.00 hod (blíže viz oznámení).

V Havířově dne 29. 9. 2022
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy