Evropský den jazyků na ZŠ F. Hrubína

Pestrý vzdělávací program spojený s řadou aktivit zažili žáci ZŠ F. Hrubína v hodinách anglického jazyka v rámci Evropského dne jazyků, který se slaví každoročně 26. září.

Evropský den jazyků je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Jeho organizaci má na starosti Evropské centrum pro moderní jazyky, které sídlí v Grazu (Štýrském Hradci).
Hlavní cíle tohoto dne jsou:

  1. Zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;
  2. Propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy;
  3. Povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni.

Žáci naší školy v této souvislosti společně poznávali jednotlivé evropské státy dle vlastního výběru, přiblížili si jejich kulturu, přírodní památky, jazyk, zvyky a tradice. „Moc jsme si to užili!“ komentovali žáci vydařenou akci.
Kateřina Smetanová