OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NÁKUP TUNELOVÉ MYČKY NÁDOBÍ DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Název této veřejné zakázky: Nákup tunelové myčky nádobí do školní kuchyně

Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Nákup tunelové myčky nádobí do školní kuchyně a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke stažení. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 10. října 2022 – 10.00 hod (blíže viz oznámení).

V Havířově dne 27. 9. 2022
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy