Poděkování ZŠ F. Hrubína

Prostor v devátém čísle Radničních listů dostal také článek podepsaný ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín. Mgr. Darja Kuncová touto cestou vyjádřila poděkování za dar, který byl v červnu 2022 dětem z domova předán zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, září 2022, strana 9, 25. 8. 2022