Přivítali jsme nové žáky školy

Také v tomto školním roce byli chlapci a děvčata nastupující do prvního ročníku ZŠ F. Hrubína, tak jak to odpovídá tradici školy, která se jako jediná v Havířově může pochlubit školním bazénem, pasováni na plavčíky a plavčice.

Tradiční slavnostní přivítání nastupujících žáků prvňáčků spojené s jejich pasováním se uskutečnilo hned 1. září 2022 v tělocvičně školy zaplněné rodiči a dalším doprovodem nových žáků.

V úvodu akce zaujalo všechny přítomné vystoupení starších spolužáků. Nastupující chlapce a děvčata, přítomné rodiče i ostatní návštěvníky dále přivítal a oslovil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Představil zde také třídní učitelky prvních tříd Mgr. Dagmaru Mrázovou a Mgr. Moniku Slívovou.

Poté již proběhlo vlastní pasování, ve kterém hrály roli jak obě třídní učitelky, tak zástupkyně ředitele školy Michaela Durdiaková a její pádlo. Každý nastupující žák pak na památku obdržel jako doklad pamětní list. Zdařilé akce se rovněž zúčastnila jako zástupce zřizovatele školy Ing. Eva Šilerová.

Do prvního ročníku školy nastoupilo do dvou tříd celkem 29 žáků. Přejeme jim, stejně jako ostatním žákům školy, aby prožili úspěšný a pohodový školní rok 2022/2023.