Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne ve čtvrtek 1. září 2022. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně zveřejňujeme rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do tříd 1. ročníku.

Čtvrtek 1. září 2022 – zahájení školního roku, pobyt žáků ve škole, provoz školní družiny a jídelny
Žáci a žákyně nastupující do 1. třídy
08:40 – příchod žáků 1. tříd a jejich doprovodu na nádvoří školy (budou směřováni do tělocvičny)
09:00 – 11:00 – přivítání žáků 1. tříd v tělocvičně školy ředitelem školy a pověřeným zástupcem zřizovatele, následně program ve třídách
Žáci 2. až 9. ročníku
07:55 – 08:40 – program v  jednotlivých třídách (pobyt žáků ve škole)
Školní družina
06:00 – 16:30 – provoz školní družiny (příchod a odchod dětí z ul. Bezručova)
Školní jídelna
10:00 – 10:30 – výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
10:30 – 13:00 – výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ, výdej obědů žákům a zaměstnancům gymnázia

Pátek 2. září 2022 – pobyt žáků ve škole, provoz školní družiny a jídelny
06:00 – 07:35 – provoz školní družiny (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.)
07:55 – 09:35  – výuka žáků 1. ročníku
07:55 – 10:35 – výuka žáků 2. a 3. ročníku
07:55 – 11:30 – výuka žáků 4., 5. a 6. ročníku
07:55 – 12:25 – výuka žáků 7., 8. a 9. ročníku
09:35 – 16:30 – provoz školní družiny (odchod dětí z ul. Bezručova)
10:45 – 11:15 – výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
11:30 – 14:00 – výdej obědů žáků  a zaměstnancům ZŠ, výdej obědů žákům a zaměstnancům gymnázia

Od 5. září 2022 plánujeme zajišťovat vzdělávání žáků výukou dle stálých rozvrhů.

Rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do tříd 1. ročníku
Informace o rozdělení žáků je k dispozici v souboru, který si můžete stáhnout s využitím následujícího odkazu:
Stáhnout dokument Rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do tříd 1. ročníku