Úspěch žáků ZŠ F. Hrubína v Lidicích

Několik ocenění včetně nejvyššího, který představuje medaile „Lidická růže“, obdrželi za své práce žáci školy na 50. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Článek publikovaný v srpnovém čísle Radničních listů přehlídku a získaná ocenění blíže popisuje.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, srpen 2022, strana 14, 25. 7. 2022