Za náš finanční dar jsme obdrželi děkovný dopis

V pondělí 27. června 2022 předali zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína do rukou vedení dětského domova Benjamín v Havířově částku 10 tisíc korun, kterou získali sběrem starého papíru. Jako poděkování za tento finanční dar, jímž se žáci rozhodli pomoci dětem se zdravotním postižením, obdržela škola děkovný dopis, který zde zveřejňujeme.

Dopis podepsaný ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. a vedoucí střediska Havířov je určen všem, kdo se podíleli na sběrové akci a přispěli tak na uvedený dar.

Děkovný dopis Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o.