Úspěch žáků na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích

Diplom k medaili získané na výstavě v Lidicích

Žákům ZŠ F. Hrubína se podařilo již podruhé uspět na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích.

Lidická galerie každoročně vyhlašuje ve spolupráci s Českou komisí pro spolupráci UNESCO aktuální téma, letos to bylo téma Muzeum. Průběh přehlídky byl v letošním roce významný tím, že se jedná o 50. ročník výstavy a zároveň o 80. výročí lidické tragédie. A protože je přehlídka věnována uctění památky dětských obětí zavražděných v roce 1942 a všech dětských obětí válek, nebylo možné nepřipomenout v tomto kontextu ani osudy dětí na Ukrajině.

Letos bylo na přehlídku zasláno 14 527 prací ze 77 zemí světa, ze kterých porota ocenila také kolekci 22 prací 44 žáků naší školy.

Dne 2. června 2022 převzaly E. Centrichová, Z. Křištofová a B. Wetterová (6.B) za práci „Starý gramofon“ z rukou ředitele Lidické galerie pana Eduarda Stehlíka, zástupců MK ČR, MŠMT ČR, MZV ČR a dalších kulturních organizací nejvyšší ocenění, medaili „Lidická růže“. Škola obdržela medaili za kolektivní práci s názvem „Ze světa starožitností“ a čestná uznání za svá letadla získaly L. Cholewová a S. Stanková (7.A), A. Chlebová a P. Chromcová (7.B).

Práce dětí budou v Lidické galerii vystaveny do 1. února 2023. Děkujeme členům KPŠ při ZŠ F. Hrubína, že děvčatům umožnili prožít tento slavnostní den v Lidicích, a paní učitelce V. Dinžíkové a její mamince za to, že děti doprovodily. Všem dětem blahopřejeme.
Petra Koneszová, učitelka výtvarné výchovy

Foto Veronika Dinžíková