Úřední hodiny ve dnech hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období hlavních prázdnin v době od 1. července do 31. srpna 2022 stanovil následující úřední dny a hodiny:

Úřední hodiny jsou až na stanovené výjimky vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 h.

Ve dnech 25. – 27. července a 5. srpna 2022 je sekretariát uzavřen.

V Havířově dne 28. června 2022
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy