Informace ke vzdělávání žáků ve dnech 25. a 26. 10. 2021

Informujeme, že vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína bude před podzimními prázdninami v dnech 25. a 26. října 2021 na základě rozhodnutí ředitele školy probíhat obvyklým způsobem. Vyjádření ředitele školy v této věci si můžete přečíst v další části článku.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci,

s ohledem na vývoj situace bylo školám v regionech, kde dochází k nárůstu počtu nakažených a COVID pozitivních bylo doporučeno zvážit ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 vyhlášení volných dní (tzv. ředitelského volna). Na naší škole byl, k dnešnímu dni, doposud pozitivní pouze 1 žák (nákaza v rodině) a v karanténě byla 1 třída. V tuto chvíli tak nemáme hlášen žádný další případ pozitivity či nákazy, tudíž ani třídu v karanténě. Proto jsem se rozhodl, volné dny (tzv. ředitelské volno) ve výše uvedených dny nevyhlašovat.

Rozhodnete-li se však využít tyto dny pro doléčení či zotavení, stačí omlouvat děti standardním způsobem dle školního řádu, tzn. prostřednictvím třídní/ho učitelky/e (dvoudenní absence). V případě krajně nepříznivého vývoje Vás budu neprodleně informovat o dalších krocích přes webové stránky nebo BAKALÁŘE.

Přeji nám všem pevné zdraví a spoustu dní strávených ve škole.
Tomáš Ptáček, ředitel školy