Přírodovědný klokan 2021-22

Soutěž Přírodovědný klokan pořádá pravidelně každým rokem Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Do školního kola této soutěže v kategorii Kadet se ve středu 13. října 2021 na ZŠ F. Hrubína zapojilo celkem 55 žáků 8. a 9. ročníku.

Soutěžícím žákům byl zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení měli 40 minut čistého času.

Umístění nejlepších řešitelů:

  1. místo: Tomáš Zákravský (8. B) –  60 bodů
  2. místo: Vincent Vicherek a Maxim Vyhlídal (oba 8. B) – 55 bodů
  3. místo: Matyáš Bědroň (8. A) a Denis Ševčík (9. A) – 54 bodů

Všem nejlepším řešitelům gratulujeme a výsledky posíláme na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Mgr. Jana Vidličková