2. B, 5. A, 5. B: Návštěva Světa Techniky v Dolních Vítkovicích

Zajímavé expozice stejně tak jako vzdělávací programy, které při své návštěvě Velkého Světa Techniky v Dolních Vítkovicích absolvovali žáci ZŠ F. Hrubína, všechny chlapce a děvčata zaujaly.

Tak se dočkali! Tolik se těšili na tuto akci, která byla kvůli nepříznivé epidemiologické situaci několikrát odložena. Konečně 7. září 2021 odjeli vstříc poznávání a objevům. Pod vedením svých pedagogů a paní asistentky si prohlédli, osahali, vyzkoušeli zajímavé expozice Velkého Světa Techniky.

Následně byly pro výzkumníky připraveny zajímavé výukové programy. Druháci se dozvěděli mnoho nového o „Kouzlu zrcadlení“ – osové souměrnosti. Hledali kolem sebe osově souměrné věci, a že jich teda je, a všude! V průběhu lekce pochopili princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamýšleli se a diskutovali, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

Páťáci zase zkoumali vodu díky programu „Neživá voda“. Sledovali kapku vody, nejznámější a nejrozšířenější tekutinu na naší planetě, pod mikroskopem. Probrali společně jaké má vlastnosti a co všechno dokáže. Získali představu a pochopili procesy přeměn vody v přírodě a také vlastnosti, které mají značný vliv a příznivé dopady na životní prostředí Země. Vlastním zkoumáním a formou experimentů pozorovali tání, vypařování, kondenzaci. Bádali, jaký je rozdíl mezi sladkou a slanou vodou.

Všichni se ohromně bavili. Děkujeme městu Havířovu za vstupenky a krásné dopoledne, které jsme strávili v populárně naučném centru.
Mgr. Lenka Kajfoszová, třídní učitelka 2. B

Foto Mgr. Daniela Gregorová