Zahájili jsme nový školní rok

První školní den prvňáků

Tradičním slavnostním pasováním nastupujících žáků prvňáčků na plavčíky a plavčice byl na ZŠ F. Hrubína zahájen nový školní rok.

V tělocvičně školy přivítaly chlapce a děvčata spolu s jejich doprovodem nejprve třídní učitelky Mgr. Božena Martínková a Mgr. Eva Kilnarová. Nastupující žáky a přítomné dále přivítal a oslovil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček, po jehož projevu vystoupila se svým příspěvkem jako zástupce zřizovatele školy Ing. Eva Šilerová.

Prvňáčky, jejich rodiče a prarodiče zaujalo také vystoupení starších spolužáků. Poté již proběhlo vlastní pasování, které se neobešlo bez poklepu pádlem vedeným rukou zástupkyně ředitele školy Mgr. Michaely Durdiakové.

Do prvního ročníku školy tak 1. září 2021 nastoupilo do dvou tříd 11 děvčat a 18 chlapců. Přejeme jim všem stejně jako ostatním žákům školy, aby prožili úspěšný a pohodový školní rok 2021/2022.

Foto Václav Hujer