Organizace výuky a provozu školy v období od 1. 9. 2021

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje informace k organizaci výuky a provozu školy v období od 1. 9. 2021 včetně informací k aktuálním hygienickým opatřením.

Podrobné informace jsou obsaženy ve dvou souborech, které si můžete stáhnout s využitím odkazů v další části článku.

Na začátku nového školního roku 2021/2022 bude v souladu s mimořádným opatřením MZČR provedeno preventivní screeningové testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Testování proběhne formou samotestů podobně jako v minulém školním roce.

V době do 3. 9. 2021 probíhá vzdělávání žáků a provoz školy v rámci režimu, který je popsán v dokumentu Organizace výuky a provozu školy 1. 9. – 3. 9. 2021, který je zde ke stažení. Tento dokument obsahuje rovněž informace k testování a ochraně dýchacích cest.

Další informace k testování, výuce, provozu školní družiny a školní jídelny v novém školním roce jsou uvedeny v dokumentu Informace k provozu školy od 1. 9. 2021, který je zde ke stažení.