Organizace výuky a provozu školy v období od 17. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 mění od 17. května 2021 podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy. Zásadní změnou je skutečnost, že se od uvedeného dne na základních školách umožňuje za stanovených podmínek osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací (vzdělávání žáků 2. stupně školy pokračuje s rotací).

Podrobné informace jsou zveřejněny v dokumentu Informace k provozu školy v období od 17. 5. 2021, který je zde ke stažení.

Dokument poskytuje zákonným zástupcům, žákům školy a veřejnosti informace o

  • organizaci vzdělávání žáků formou prezenčního a distančního vzdělávání včetně harmonogramu vstupů žáků do školy (testování probíhá ve stejném režimu jako doposud),
  • provozu školní družiny,
  • výdeji obědů ve školní jídelně.