Organizace výuky a provozu školy v období od 10. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 mění podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji tak, že od 10. května 2021 je umožněna na základních školách za stanovených podmínek osobní přítomnost žáků jak 1. stupně, tak 2. stupně školy, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy.

Podrobné informace jsou zveřejněny v dokumentu Informace k provozu školy v období od 10. 5. 2021, který je zde ke stažení.

Dokument poskytuje zákonným zástupcům, žákům školy a veřejnosti informace o

  • způsobu a organizaci testování antigenními testy, se kterým je spojen návrat žáků do prezenční výuky,
  • organizaci vzdělávání žáků formou prezenčního a distančního vzdělávání včetně harmonogramu vstupů žáků do školy,
  • podmínkách a organizaci provozu školní družiny,
  • výdeji obědů ve školní jídelně.