Aktualizováno: Změny v platbách za stravování a školní družinu

Doplněné informace ke dni 26. 8. 2021: Jelikož škola zavedla nový systém výběru platby za stravovací služby a služby školní družiny, bylo nutné podat novou přihlášku k daným službám. Kdo tak neučinil, nebude mu služba od 1. září 2021 poskytnuta. Kdo má zájem přihlásit se a odebírat stravu již od 1. září, může tak učinit 30. srpna v době od 7:00 do 14:30 nebo 31. srpna v době od 7:00 do 12:00 u vedoucí školní jídelny. Platbu za obědy provedete na místě v hotovosti.

V případě zájmu o školní družinu je potřeba podat přihlášku u vedoucí školní družiny. Do družiny bude žák přijat až po úhradě daného měsíce. Další platba se stahuje společně s platbou za stravné inkasně.

Kdo inkasní platbu nastavil, ale nebyla mu platba stažena, musí také kontaktovat vedoucí školní jídelny a domluvit se na dalším postupu.

Podrobné informace byly rovněž zaslány e-mailem zákonným zástupcům žáků nastupujícím do 1. ročníku a ostatním hromadně žákům školy prostřednictvím zprávy v systému Bakaláři.

Původní text: Informujeme, že od 1. září 2021 dojde ke změně výběru stravného a školného (úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině). Tyto platby budou nově probíhat formou inkasa z účtu. Současně se mění výše stravného pro všechny kategorie strávníků.

Od září 2021 proto nebude možné stravné a školné platit trvalým příkazem. V souvislosti s tím je nutné, aby si všichni, kdo tento způsob platby využívali, nejpozději v červnu trvalý příkaz zrušili a nastavili si nově povolení k inkasu. Bližší podrobnosti k výši stravného a k tomu, jak postupovat a jak bude probíhat přechod na nový způsob plateb, jsou uvedeny v dokumentu Změny v platbách za stravování a školní družinu, který si můžete zde otevřít a stáhnout.

V rámci přechodu na inkasní platby je nutné v předstihu navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví. Povolení inkasa s potvrzením banky (nebo vytištěné zadání inkasa z elektronického bankovnictví) je nutno předložit vedoucí školní jídelny, která údaje zavede do stravovacího programu. Formulář přihlášky ke školnímu stravování a potvrzení k povolení inkasa je zde k dispozici ke stažení.