Close

2. 5. 2021

Změny v platbách za stravování a školní družinu

Informujeme, že od 1. září 2021 dojde ke změně výběru stravného a školného (úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině). Tyto platby budou nově probíhat formou inkasa z účtu. Současně se mění výše stravného pro všechny kategorie strávníků.

Od září 2021 proto nebude možné stravné a školné platit trvalým příkazem. V souvislosti s tím je nutné, aby si všichni, kdo tento způsob platby využívali, nejpozději v červnu trvalý příkaz zrušili a nastavili si nově povolení k inkasu. Bližší podrobnosti k výši stravného a k tomu, jak postupovat a jak bude probíhat přechod na nový způsob plateb, jsou uvedeny v dokumentu Změny v platbách za stravování a školní družinu, který si můžete zde otevřít a stáhnout.

V rámci přechodu na inkasní platby je nutné v předstihu navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví. Povolení inkasa s potvrzením banky (nebo vytištěné zadání inkasa z elektronického bankovnictví) je nutno předložit vedoucí školní jídelny, která údaje zavede do stravovacího programu. Formulář přihlášky ke školnímu stravování a potvrzení k povolení inkasa je zde k dispozici ke stažení.