Organizace vzdělávání žáků od 22. 6. a předání vysvědčení žákům školy 26. 6. 2020

Ředitel ZŠ F. Hrubína sděluje, že v době od 22. června do 25. června 2020 pokračuje beze změny organizace prezenční vzdělávání žáků 1. stupně. V pátek 26. června se uskuteční předání vysvědčení všem žákům školy.

Předání vysvědčení – organizace a pokyny pro žáky

Vysvědčení bude předáno třídními učiteli všem žákům tříd 1. a 2. stupně školy, kteří jsou bez příznaků virového onemocnění, a přijdou do školy v pátek 26. června 2020.

Harmonogram příchodů a odchodů:

07:30 – 09:00 hod.     1. ročník – třídy 1.A, 1.B
07:45 – 09:10 hod.     2. ročník – třídy 2.A, 2.B
08:00 – 09:20 hod.     3. ročník – třídy 3.A, 3.B
08:15 – 09:30 hod.     4. ročník – třídy 4.A, 4.B
08:30 – 09:40 hod.     5. ročník – třídy 5.A, 5.B
08:45 – 09:50 hod.     6. a 7. ročník – třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B
09:00 – 10:00 hod.     8. a 9. ročník – třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Pokyny:

  • Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A se budou shromažďovat u hlavního vchodu.
  • Třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B se budou shromažďovat u bočního vchodu do tělocvičny a školních dílen.
  • Žáci, kteří v době protiepidemiologických opatření přichází do budovy školy poprvé, musí před vstupem do školy odevzdat zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí je seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Toto prohlášení je kdispozici na vrátnici školy (lze vyzvednout předem denně v době od 8:00 do 14:00 hod.) a lze je také stáhnout zde.
  • Všichni žáci musí mít ve společných prostorech roušku a musí dodržovat hygienická opatření a pokyny zaměstnanců školy.
  • Obědy budou vydávány od 10:30 hod. pouze žákům 1. stupně, kteří již na obědy chodí.
  • Žáci 2. stupně jsou povinni vyklidit si své šatní skříňky (úklid).
  • Žáci 9. tříd odevzdají TU klíč od skříňky, případně uhradí jeho ztrátu (28 Kč).
  • Odevzdání stravovacích čipů do školní jídelny je možné pouze po domluvě s vedoucí ŠJ (tel. 597 578 976 ) v době od 8:30 do 9:00 hod.
  • Odpolední činnost žáků 1. stupně (těch, kteří již dochází) končí ve 14:30 hod.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy