Oznámení o přerušení činnosti školní družiny o hlavních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace bude o hlavních prázdninách v době od 1. července 2020 do 31. srpna 2020 uzavřena.

Její činnost bude obnovena v úterý 1. září 2020. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.00 hodin.

Pokyny k přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/21 jsou zveřejněny na webu školy ve zvláštním článku. Zápis žáků, jejichž zákonní zástupci doposud nepodali přihlášku, proběhne v týdnu od 24. srpna 2020.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy