Proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 18. června 2020 se uskutečnila ve školní jídelně schůzka rodičů žáků, kteří od 1. září 2020 zahájí na ZŠ F. Hrubína plnění povinné školní docházky.

Přítomné rodiče 44 dětí, které nastoupí do dvou prvních tříd, přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Ten přítomným rodičům představil třídní učitelky prvních tříd Mgr. Naděždu Tenčíkovou (třídní učitelka I. A) a Mgr. Lenku Kajfoszovou (třídní učitelka I. B).

V průběhu jednání, ve kterém vedle ředitele školy vystoupily obě třídní učitelky a vedoucí vychovatelka školní družiny Kamila Suchanková, byli rodiče seznámeni s organizací školního roku 2020/2021 a prvního týdne vyučování prvňáčků, získali informace o nabídce služeb, které ZŠ F. Hrubína poskytuje – zejména o poskytování školního stravování a chodu školní družiny. Ředitel školy a přítomní pedagogičtí pracovníci zodpověděli rovněž řadu dotazů, které jim rodiče položili.

Vybrané informace pro rodiče žáků prvních tříd byly přítomným rodičům také předány ve formě letáčku. Ten si můžete prohlédnout a stáhnout po kliknutí na obrázek letáčku níže.

První školní den začíná prvňáčkům v úterý 1. září 2020 v 9:30 h, kdy se uskuteční slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.