Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje na 29. a 30. června 2020 (pondělí a úterý) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů pro žáky školy ředitelské volno.

V uvedených dnech ve škole nebude probíhat vzdělávání žáků – škola bude pro žáky uzavřena. V tyto dny zároveň
– nebude v provozu školní družina,
– žákům školy nebudou ve školní jídelně vydávány obědy.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem proběhnou třídnické hodiny k ukončení školního roku a předání vysvědčení v pátek dne 26. června 2020.

V Havířově 5. června 2020
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy