Pozvánka na informativní schůzku rodičů žáků budoucích 1. tříd

Oznamujeme všem rodičům žáků, kteří jsou od 1. září 2020 přijati ke vzdělávání na ZŠ F. Hrubína, že pro ně pořádáme informativní schůzku, jež se uskuteční dne ve čtvrtek dne 18. června 2020.

Uvedená schůzka, která bude zahájena v 17.00 h, vám umožní seznámit se s třídními učitelkami 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Přítomni budou také ředitel školy, zástupkyně ředitele školy a vychovatelky školní družiny.

V průběhu jednání budou podány informace, které přispějí k tomu, aby vaše děti úspěšně a bez problémů zahájily plnění povinné školní docházky na naší škole. Zároveň vám budou sděleny informace o nabídce služeb, které ZŠ F. Hrubína poskytuje, a organizační pokyny k zahájení školního roku 2020/2021 a zápisu dětí do školní družiny. Rádi zodpovíme také všechny vaše dotazy.

Schůzka se uskuteční ve školní jídelně, která je součástí budovy školy. Do školy vstupujte, prosíme, vchodem do školní jídelny (bude označeno).
Vzhledem k epidemiologickým opatřením žádáme, aby se schůzky zúčastnil vždy jen jeden zákonný zástupce dítěte, který bude vybaven rouškou. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy