Realizace vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku v období od 8. června 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje s ohledem na podmínky školy informace k organizaci vzdělávání žáků 2. stupně školy v době od 8. června 2020.

Vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku školy bude do konce školního roku probíhat jak prostřednictvím distanční formy (bez přítomnosti žáků ve škole), tak prezenčním způsobem (žáci se budou v omezené míře účastnit na vzděláváních a socializačních aktivitách probíhajících ve škole).

Organizační zajištění a podmínky vzdělávání žáků ve škole

  • Docházka žáků je dobrovolná a bude probíhat formou konzultací a třídnických hodin.
  • Vzhledem k možnostem školy budou konzultace nabídnuty vždy konkrétním žákům, které škola k docházce do školy předem vyzve.
  • Rozpis konzultací rozešle škola zákonným zástupcům dotčeným žáků prostřednictvím zpráv v rámci elektronické žákovské knížky systému Bakaláři (4. 6. 2020 a dále dle situace).
  • Podmínkou vstupu do školy (účasti na konzultaci) je odevzdané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí je seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory, které je ke stažení zde. Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem žáka musí být odevzdáno při prvním vstupu žáka do školy.
  • Každý žák musí být vybaven minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich odkládání. Roušky je nutné používat ve všech společných prostorách školy.
  • Při pobytu ve škole se žák řídí přijatými hygienickými pravidly, která jsou shodná s pravidly zveřejněnými v článku Prezenční vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku v období od 25. května 2020.
  • Na dny konzultací a třídnických hodin nebude možné žákům 2. stupně objednávat obědy vzhledem k tomu, že za aktuální situace nejsme z organizačních a hygienických důvodů schopni školní stravování pro žáky druhého stupně zabezpečit.
  • Termíny třídnických hodin budou zaslány žákům prostřednictvím zpráv v rámci elektronické žákovské knížky systému Bakaláři (nejpozději 18. 6. 2020).
  • Obsahem třídnických hodin budou socializační aktivity a úkony směřující k postupnému ukončení školního roku.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy