Třídy školy znovu ožívají

Příznivý vývoj epidemiologické situace umožnil po dvouměsíční pauze návrat prvních žáků do školních lavic. Od pondělí 11. května 2020 tak bylo podle harmonogramu připraveného vedením ZŠ F. Hrubína zahájeno prezenční vzdělávání pro žáky 9. ročníku.

Výuka je zaměřena na přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy a probíhá v souladu se souborem hygienických a bezpečnostních pokynů vydaných MŠMT ČR. Školu navštěvují chlapci a děvčata, jejichž zákonní zástupci o toto vzdělávání projevili zájem a splňují stanovené podmínky.
Veronika Enenkelová

Foto Iveta Konečná a Martin Gelnar