Čistili jsme přírodu

Současná doba zvýšeného zájmu o naše zdraví v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru úzce rezonuje s environmentálním vzděláváním žáků, které je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ F. Hrubína. Není proto divu, že mezi žáky školy měla ohlas výzva „Chraňte sebe a pečujte o své okolí“. Ta byla vyhlášena v průběhu měsíce dubna.

Iniciátorkou výzvy byla vyučující tělesné výchovy, sportovních her a přírodopisu na 2. stupni školy Mgr. Veronika Enenkelová, která k této akci uvádí:  „V rámci  dubnové výzvy jsme čistili přírodu v našem okolí, ale také třídili odpad. Zapojili se jak žáci převážně 1. stupně, tak paní učitelky. A že jim to hezky šlo!“

Text Václav Hujer, úprava obrázku Veronika Enenkelová