Příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje informace k organizaci přípravy žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám v období od 11. do 22. května 2020, informace k rozdělení žáků přihlášených k přípravě probíhající ve škole do skupin a pravidla pro jejich pobyt ve škole.

Nejpozději v den nástupu 11. 5. 2020 před vstupem do budovy školy žáci musí odevzdat Čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými skupinami podepsané zákonnými zástupci. Vstup žáků do školy bude probíhat od 8:30 h. Po výuce proběhne organizovaný odchod žáků z budovy školy nebo do školní jídelny.

Rozvrh přípravy žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám a rozdělení žáků do skupin

Dokument si můžete stáhnout po klepnutí na obrázek.

Pravidla pro pobyt žáků 9. tříd ve škole během přípravy na přijímací zkoušky

 • vstup do areálu školy (budova + pozemky školy ohrazené plotem) je povolen pouze s ochranou úst a nosu (dále jen rouška) a za podmínky dodržení 2 m rozestupů
 • u vstupu do budovy školy bude žákům změřena teplota bezdotykovým teploměrem
 • do školy žáci vstupují přes šatnu I. stupně
 • ve škole se žáci pohybují ve vyznačených prostorech a směrech, popř. dle pokynů zaměstnanců školy
 • ve škole jdou žáci okamžitě do třídy určené pro jejich skupinu
 • ve třídě si vyberou lavici, která bude jejich místem po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky (dále jen příprava)
 • ve třídě si sundají bundu a přezují se (oblečení i obuv si ponechají u sebe)
 • poté si umyjí a vydezinfikují ruce a posadí se zpět na své místo
 • nošení roušky se řídí pokyny vyučujících
 • následně bude probíhat příprava na přijímací zkoušky dle zveřejněného rozvrhu
 • po skončení přípravy si žáci berou a odnáší vždy všechny věci (nic nezůstává ve třídě)
 • vyučující žáky odvede k hlavnímu vchodu školy, případně do školní jídelny (ty, jdoucí na oběd)
 • ze školní jídelny odchází žáci po skončení stravování vchodem pro školní jídelnu
 • žák je povinen podstoupit měření teploty, kdykoli je k tomu vyzván pověřeným zaměstnancem školy

Další informace a upozornění na možnost vyloučení z přípravy

 • příprava je realizována v období 11. – 22. 5. 2020 a poté od 25. 5. 2020 může být upravena v souvislosti s nástupem I. stupně
 • příprava bude realizována do dne přijímací zkoušky
 • přidělení tříd je trvalé na celou dobu přípravy
 • střídají se vyučující
 • rozdělení do skupin je neměnné po celou dobu přípravy
 • příprava probíhá pouze 2 dny v týdnu v blocích 4x 30 min (viz rozvrh)

Z přípravy bude vyloučen žák, který nedodržuje:

 • školní řád
 • pravidla pro pobyt žáků 9. tříd ve škole během přípravy na přijímací zkoušky (viz výše – například odmítnutí měření teploty)
 • hygienická pravidla
 • pokyny vyučujících i dalších zaměstnanců školy

Vyloučení je okamžité, bez možnosti pozdějšího návratu.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy