Jsme rádi, že nás rodiče podporují

Již čtyři roky pro nás velmi aktivně pracuje spolek sdružující zejména rodiče žáků ZŠ F. Hrubína, který nese název Klub přátel školy, Havířov-Podlesí, z. s.  Jeho hlavním posláním, jež se mu daří zdárně naplňovat, je vytvářet podmínky pro vzdělávání a další činnost školy a umožnit svým členům i dalším osobám účastnit se spolkem pořádaných akcí souvisejících s podporou činnosti školy.

Klub přátel školy pro nás všechny za dobu své činnosti zorganizoval řadu úžasných akcí. Neopomenutelné jsou zejména školní plesy a zábavy, vánoční jarmark… Díky výtěžku z nich pak zajistil finance například na nákup stolního fotbálku na chodbu školy, na mikulášskou nadílku pro děti, na dárky ke Dni dětí nebo na knižní odměny předávané žákům na závěr školního roku. Každá třída také získala příspěvek ve výši 2500,- Kč, který použila k estetizaci a dovybavení tříd.

Díky úspěšné žádosti o MINIGRANT Nadačního fondu Veolia získal spolek finanční podporu pro krásnou školní klidovou místnost určenou dětem s výukovými problémy. Rodiče ji vymalovali a vybavili místnost novým nábytkem.

Je zřejmé, že se spolek rodičů a přátel školy významně podílí na vytváření společné komunity, které na naší škole a na zlepšování podmínek pro vzdělávání žáků záleží. Děkujeme v této souvislosti jak rodičům našich žáků, tak výslovně Klubu přátel školy, Havířov-Podlesí, z. s.,  který pracuje pod vedením předsedkyně spolku paní Renáty Kajurové.

Lenka Kajfoszová

Foto Lenka Kajfoszová