ZŠ F. Hrubína: Nová knihovna a čítárna

Základní škola F. Hrubína usiluje o průběžné zlepšování podmínek ke vzdělávání žáků školy. Jednou z cest, jak k tomu získat finanční prostředky, je využívání projektů a nadací, hledání sponzorů. Článek Lenky Kajfoszové v dubnovém čísle Radničních listů informuje čtenáře o otevření nové knihovny a čítárny, které byly zprovozněny právě touto cestou.

Vedle v článku uvedené Nadace OKD patří poděkování za pomoc při vzniku knihovny také dalším partnerům, kterými byli Marcela Tomčalová (interiérový designér), Avion Shopping Park Ostrava, OD Ikea a MALÍŘI – NATĚRAČI.CZ.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XX, duben 2020, strana 13, 3. 4. 2020