Využijte výhody projektu Moravskoslezského kraje „Rodinné pasy“

Vážení rodiče, informujeme vás o projektu „Rodinné pasy“, který je založen na systému poskytování slev rodinám z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem do 18 ti let. Účast na projektu je pro rodiny díky podpoře MSK bezplatná a slevy můžete podle zapojených poskytovatelů využít napříč celou republikou.

Projekt mohou využít také rodiny neúplné, náhradní či rodiny tvořené partnerským svazkem bez složení manželského slibu. Slevy je možné využívat na produkty i služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod. Stěžejní myšlenkou tohoto projektu je prostřednictvím výhod a slev umožnit rodinám větší zapojení do kulturních, sportovních, zábavních a dalších aktivit, které jinak mohou být pro rodiny finančně náročné.

Další informace o projektu „Rodinné pasy“ můžete získat na adrese: www.rodinnepasy.cz. Zde můžete také provést on-line registraci na jejímž základě vám bude zdarma zaslána karta Rodinný pas. Držitelům této karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu ve výši 5 až 50 %.

Leták projektu Rodinné pasy