Proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 11. června 2019 proběhla ve školní jídelně schůzka rodičů žáků, kteří jsou od 1. září 2019 přijati ke vzdělávání na ZŠ F. Hrubína.

Ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček rodičům zapsaných 52 prvňáčků  představil budoucí učitelky prvních tříd Mgr. Kamilu Sedláčkovou a Mgr. Dagmar Mrázovou. Zároveň rodiče seznámil s organizací školního roku 2019/2020 a poskytl jim informace ohledně rozvrhu, stravování a chodu školní družiny.

Připomněl, že  první školní den začíná v pondělí 2. září 2019 v 9:30 h v tělocvičně školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku 2019/2020.  Po jeho ukončení se rodiče přemístí se svými dětmi do 1. tříd, kde jim budou sděleny další informace, které přispějí k tomu, aby noví žáci školy úspěšně a bez problémů zahájili plnění povinné školní docházky.
Kamila Sedláčková