Nová školní čítárna profituje z podpory Nadace OKD

V rámci výzvy „Pro region“ Nadace OKD jsme uspěli s žádostí o podporu na vylepšení naší školní čítárny s projektem „Školní čítárna – komunitní centrum – místo pro vzdělávání, bádání, setkávání, zábavu, odpočinek“.

Od Nadace OKD se nám podařilo získat částku 35 000 Kč na nákup literatury pro děti a mládež. Na projektu se spolupodílíme částkou 9 950 Kč, takže naši žáci získají do žákovské čítárny krásné, nové, kvalitní knihy za takřka 45 000 Kč.

V současné době hledáme další prostředky a možnosti pro zlepšení stavu naší čítárny. Plánujeme zde realizovat jak běžnou výuku jazyků, tak i hodiny netradiční: čtenářské dílny a kluby, recitační soutěže, besedy se spisovateli, čtení se seniory, čtení budoucím školáčkům aj. Čítárna bude využita jak v době výuky, tak i o přestávkách a po výuce. Čtení má pro děti nenahraditelný význam, rozvíjí slovní zásobu, obohacuje je o nové informace, zlepšuje gramatiku, soustředění, je skvělou a snadno dostupnou formou trávení volného času, snižuje stres.

Všem, kteří nás v našem úsilí podporují a pomáhají nám, děkujeme.
Mgr. Lenka Kajfoszová

Foto Lenka Kajfoszová