Společné ukončení školního roku v kině Centrum

V souladu s tradicí ZŠ F. Hrubína se 26. 6. 2019 v promítacím sále kina Centrum uskutečnilo společné ukončení školního roku 2018/2019 spojené s rozloučením s vycházejícími žáky školy.

V úvodu akce krátce promluvil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Po jeho vystoupení již pozornost téměř do posledního místa zaplněného sálu patřila projevům žáků – zástupcům třídy IX. A a IX. B, kteří se ve svých vystoupeních rozloučili se školou, svými učiteli a všemi zaměstnanci i ostatními žáky.

V průběhu žákovských proslovů přišel rovněž čas poděkovat třídním učitelům vycházejících tříd a pedagogickým pracovníkům školy. Připravené prezentace obou tříd, promítané v závěru vystoupení žáků, byly plné fotografií, nápadů i emocí.