Environmentální výchova a vzdělávání není jen teorie. Žáci přesazovali pokojové rostliny

Členové žákovského školního parlamentu a chlapci a děvčata z vybraných tříd, které se připojily k plánovanému záměru zlepšit podmínky pro růst pokojových rostlin, jež zdobí školní prostory ZŠ F. Hrubína, se v pátek 21. června 2019 pustili do práce.

V uvedený den jsme všechny pokojové rostliny z chodeb školy vynesli na dvůr a začali je přesazovat. Všichni se s chutí dali do práce a tak jsme vše dokázali stihnout za dopoledne. Při přesazování rostlin jsme se dozvěděli o různých druzích rostlin, které zde máme, a naučili se, že každá rostlina potřebuje něco jiného.

Díky darům od sponzorů, a to hlavně od společnosti OBI, jsme mohli přesadit květiny do nových květináčů a truhlíků. Rostliny dostaly novou půdu ve formě substrátu, aby byly dostatečně hnojeny. Nakonec jsme všechny rostliny očistili od prachu a různých škůdců, aby nás mohly v příštím školním roce opět potěšit svou krásou, přinášet nám dobré pocity a zlepšovat mikroklima učeben a prostor školy.

Tímto děkuji dětem z parlamentu, sponzorům i ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Jmenovitě děkujeme společnosti OBI za zeminu, květináče a hnojivo pro školní rostliny.
Veronika Enenkelová

Foto V. Enenkelová