Close

11. 6. 2019

Premiéra mezigeneračního turnaje ve stolním fotbálku se vydařila!

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhl na nádvoří ZŠ F. Hrubína úvodní ročník mezigeneračního turnaje ve stolním fotbálku vyhlášeného pod heslem „Vyhráváme s dědečkem, babičkou“. Soutěže se zúčastnilo 20 dvoučlenných družstev tvořených žákem školy a babičkou či dědečkem.

Sportovní akce se skutečně vydařila. Počasí nám nadmíru přálo. Mladší i starší sportovci zapáleně, ale i v duchu zásad fair-play, soutěžili o cenné body nejdříve v kole základním. O vítězi pak rozhodlo finále, kam postoupily čtyři nejúspěšnější dvojice. Každá dvojice obdržela účastnický diplom, dvojice vítězné pak diplom a cennou medaili, absolutní vítěz navíc získal pohár soutěže.
Vítězné páry:
1. místo: Lukáš Vachtarčík 4. B a dědeček Petr Vachtarčík
2. místo: Robert Cholewa 2. B a babička Ludmila Cholewová
3. místo: Tobiáš Turčina 4. B a dědeček Josef Turčina

Mnohokrát děkujeme všem našim sponzorům:
Nadace OKD – Srdcovka – nový hrací stůl
Klub přátel školy ZŠ F. Hrubína – nový hrací stůl
paní kuchařky školní jídelny – občerstvení
Patron akce: Miroslav Magej
Na organizaci akce a jejím zajištění se podíleli: Mgr. Lenka Kajfoszová, zástupkyně ředitele školy Mgr. Michaela Durdiaková,  Mgr. Čestmír Slíva a PaedDr. Václav Hujer

Už se všichni těšíme na ročník následující.
Lenka Kajfoszová

Foto: Lenka Kajfoszová a Čestmír Slíva