Premiéra mezigeneračního turnaje ve stolním fotbálku se vydařila!

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhl na nádvoří ZŠ F. Hrubína úvodní ročník mezigeneračního turnaje ve stolním fotbálku vyhlášeného pod heslem „Vyhráváme s dědečkem, babičkou“. Soutěže se zúčastnilo 20 dvoučlenných družstev tvořených žákem školy a babičkou či dědečkem.

Sportovní akce se skutečně vydařila. Počasí nám nadmíru přálo. Mladší i starší sportovci zapáleně, ale i v duchu zásad fair-play, soutěžili o cenné body nejdříve v kole základním. O vítězi pak rozhodlo finále, kam postoupily čtyři nejúspěšnější dvojice. Každá dvojice obdržela účastnický diplom, dvojice vítězné pak diplom a cennou medaili, absolutní vítěz navíc získal pohár soutěže.
Vítězné páry:
1. místo: Lukáš Vachtarčík 4. B a dědeček Petr Vachtarčík
2. místo: Robert Cholewa 2. B a babička Ludmila Cholewová
3. místo: Tobiáš Turčina 4. B a dědeček Josef Turčina

Mnohokrát děkujeme všem našim sponzorům:
Nadace OKD – Srdcovka – nový hrací stůl
Klub přátel školy ZŠ F. Hrubína – nový hrací stůl
paní kuchařky školní jídelny – občerstvení
Patron akce: Miroslav Magej
Na organizaci akce a jejím zajištění se podíleli: Mgr. Lenka Kajfoszová, zástupkyně ředitele školy Mgr. Michaela Durdiaková,  Mgr. Čestmír Slíva a PaedDr. Václav Hujer

Už se všichni těšíme na ročník následující.
Lenka Kajfoszová

Foto: Lenka Kajfoszová a Čestmír Slíva