Zahajujeme sběr plastových víček pro Tomáška

Milí žáci, rodiče a přátelé školy, pojďme se společně znovu zapojit do sběru plastových víček, který může malému nemocnému chlapci Tomáškovi zvýšit šance  vést alespoň trošku normální život.

Prosím, nevyhazujte víčka od nejrůznějších plastových nádob do koše, ale sbírejte je a přineste k nám do školy. Až jich nasbíráme dostatek, předáme je Tomáškovým rodičům a ti pro něj mohou takto získat například kompenzační pomůcky.

O Tomáškovi se více dozvíte na zvláštních webových stránkách https://tomasek4.webnode.cz/cchs/, kde je také uvedeno, jaká víčka má smysl sbírat. Víčka odevzdávejte stejně jako v minulosti panu školníkovi.

Věříme, že se všichni do sběru aktivně zapojíte a pomůžete tak dobré věci.
Mgr. Monika Slívová