Poznávací exkurze žáků 8. a 9. ročníku Osvětim

Existují místa na světě, kam se zajedete podívat, abyste se pokochali krásou krajiny nebo určité lokality. Existují ale i místa, kam jedete, abyste si připomněli hořkou minulost, ze které se chcete poučit, a možná se pak i pokusit zabránit, aby se historie opakovala. Takovým místem se stal cíl naší poznávací exkurze konané dne 10. dubna 2019 – koncentrační tábor Osvětim-Březinka (Auschwitz – Birkenau).

Když jsme v 7 hodin ráno vyjížděli od ZŠ F. Hrubína, převládaly v nás pocity nadcházejícího dobrodružství celého dne. Všichni jsme se sešli včas, my i paní učitelky jsme hýřili humorem. Za hranicemi v Polsku, kdy nám průvodce začal do mikrofonu vyprávět o situaci a podmínkách přežívání lidí v koncentračním táboře v Osvětimi, nám ale pomalu docházel humor. Začali jsme si představovat, jaké hrůzy se odehrávaly za zdmi koncentračního tábora, které jsou z našeho dnešního pohledu stěží pochopitelné.

V 10 hodin jsme se vypravili na dlouhou, velmi tichou, pietní prohlídku jednotlivých bloků v Osvětimi včetně plynové komory a krematorií. Pak jsme se autobusem přemístili do areálu tábora v Březince. Bylo chladno a my jsme si v tu chvíli představovali příjezd transportu s lidmi na rampu, selekci, nesnesitelné vedro, hlad, žízeň a bezvýchodnou situaci lidí, kteří právě v těchto místech, kde jsme se nacházeli, stáli, žili, pracovali, nebo vydechli naposledy.

Najednou nám po návratu z prohlídky naše svačiny nachystané maminkami poněkud „zhořkly“, i když jsme se na ně nadmíru těšili. Černé myšlenky „vyléčila“ cesta zpět s návštěvou Mc Donald´s.  Určitě to pro všechny byl velmi pěkný společně strávený den s hlubokým emotivním prožitkem v Osvětimi-Březince.
Mgr. Vidličková a Mgr. Konečná

Foto Jana Vidličková