Close

24. 4. 2019

Projekt „Obědy do škol“ přináší nabídku obědů zdarma

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly na ZŠ F. Hrubína od září 2019 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2019 sepsat žádost o zapojení do projektu.

Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2019/2020. Pro zapojení do projektu na ZŠ F. Hrubína je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné nouzi v měsíci květen nebo červen 2019 a jejich dítě bylo žákem školy.

Plakát projektu