Projekt „Obědy do škol“ přináší nabídku obědů zdarma

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly na ZŠ F. Hrubína od září 2019 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2019 sepsat žádost o zapojení do projektu.

Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2019/2020. Pro zapojení do projektu na ZŠ F. Hrubína je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné nouzi v měsíci květen nebo červen 2019 a jejich dítě bylo žákem školy.

Plakát projektu