Školní družina postavila a vyzkoušela vlastní plavidlo

Plavecká učebna na ZŠ F. Hrubína umožňuje nejen výuku plavání a plavecký trénink. Školní družina bazén využívá například k vodním hrám a nedávno si zde děti vyzkoušely i funkčnost a schopnost plavby lodi, kterou samy vytvořily z PET lahví.

Chlapci a děvčata navštěvující třetí oddělení školní družiny začali s přípravami ke stavbě plavidla někdy v lednu, kdy bylo hlavním úkolem zajištění stavebního materiálu – PET lahví. To se ukázalo jako časově nejnáročnější. V polovině března již bylo shromážděno dostatečné množství materiálu a děti se tak s velkým nadšením vrhly do práce.

Do konce března se loď – plavidlo podařilo dokončit a připravit k akci. V dubnu pak proběhlo slavnostní spuštění na vodu včetně zkušební plavby. Loď svou testovací plavbu ustála, děti si moc užily a odnesly si nevšední zážitky.
Bc. Petr Urbánek, vychovatel – 3. oddělení ŠD

Foto Petr Urbánek