Informace o dnech otevřených dveří a zápisu do 1. tříd

ZŠ F. Hrubína má zájem představit své kvality široké veřejnosti. Proto pořádá v pátek 29. a v sobotu 30. března 2019 dny otevřených dveří a uvedenou akci společně s termínem zápisu žáků do 1. tříd prezentuje na stránkách Radničních listů.

Upoutávka v několika odrážkách rovněž představuje, co škola dětem, které ji navštěvují, nabízí. V rámci Havířova je unikátní především výukou tělesné výchovy realizované v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně ve školním bazénu.

Upoutávka otištěná v Radničních listech

Radniční listy (měsíčník města Havířova), ročník XIX, březen 2019, strana 5, 25. 2. 2019