Přírodovědné vzdělávání může být zábavné

Fyzikální veličiny a zejména jejich převody mnohdy potrápí nejednoho dospělého. A co teprve dítko školou povinné. Změnit to může snaha učitelů ZŠ F. Hrubína o inovativní přístup k přírodovědnému vzdělávání, který podnítí zájem chlapců a děvčat o přírodní vědy a umožní jim učivo lépe zvládnout.

Proto si žáci 4. A uvedené učivo vyzkoušeli 7. února 2019 při skupinové práci na vlastní kůži, a to mnohdy doslova. Děti odhadovaly, porovnávaly, měřily a vážily, zkoušely a ověřovaly. Vše v duchu čínského přísloví:  „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Věřím, že děti nejen lépe pochopily fyzikální veličiny jako délka, hmotnost, teplota, čas a objem, ale také to, že učení přírodních věd může být i zábava.
Mgr. Monika Slívová

Foto Monika Slívová