Školní parlament hodnotil a plánoval

Ve čtvrtek 7. února 2019 se uskutečnila třetí schůzka žáků školního parlamentu ZŠ F. Hrubína.

Společně jsme zhodnotili proběhlé školní akce –  Mikuláše, rozsvícení vánočního stromu a soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu tříd, a zároveň jsme si naplánovali a odhlasovali, že loňský úspěšný pyžamový den zachováme ale tentokrát v novém kabátku jako „zvířecí den s plyšovým maskotem“.

Dále jsme projednali organizaci dnů otevřených dveří a karnevalu pro žáky I. stupně. Společným návrhem rovněž bylo použít peníze ze sběru papíru na nákup fénů na bazén a také přiložit ruku k dílu a ve spolupráci s OBI přesadit květiny na chodbách školy.

Uvidíme, jak se nám vše podaří. Další setkání proběhne v dubnu.
Za školní parlament Mgr. Markéta Šalomonová a Mgr. Iveta Konečná