Biologickou olympiádu ukončila praktická úloha

Školní kolo biologické olympiády uzavřela dne 26. února 2019 závěrečná praktická část soutěže, ve které žáci modelovali plíce a zjišťovali vitální kapacitu plic.

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a biologie určená žákům základních a středních škol. Vybraní žáci 8. a 9. ročníku ZŠ F. Hrubína soutěžili v tomto školním roce v rámci kategorie C této soutěže.

Školního kola biologické olympiády se zúčastnili žáci 8. ročníku Natálie Mikesz, Sabina Mlčúchová, Karolína Siakalová, Hortenzie Míčová a Pavel Konieczný. Z řad žáků 9. ročníku se do biologické olympiády zapojili Lukáš Hadaš, David Herman a Jan Kroček.

Žáci, kteří úspěšně absolvovali školní kolo olympiády, mohou s přihlédnutím k dosaženému výsledku postoupit do okresního kola. Postupujícím přejeme do budoucna hodně úspěchů.
Veronika Enenkelová, vyučující přírodopisu

Foto Veronika Enenkelová