Vánoční koncert žáků ZŠ F. Hrubína

Pozvánka na vánoční koncert žáků školy, která byla otištěna v prosincovém čísle Radničních listů, dokladuje, že ZŠ F. Hrubína úspěšně realizuje svou vizi být tzv. otevřenou školou.

Tato kulturní akce uváděná s mottem „Čas radosti, veselosti…“, která je pořádaná ve spolupráci s Klubem přátel školy, je tak ukázkou budování partnerských vztahů mezi jednotlivými skupinami, jež participují na výchovně vzdělávacím procesu.

Pozvánka otištěná v Radničních listech

Radniční listy (měsíčník města Havířova), ročník XVIII, prosinec 2018, strana 14, 13. 11. 2018