Pozvánka na koncert žáků školy

Srdečně zveme všechny rodiče a širokou veřejnost na koncert žáků, který se uskuteční 6. prosince 2018 v 17.00 hod. v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích.

V programu účinkují mimo hostů žáci ze tříd 1. B  (třídní učitelka Eva Kilnarová), 2. B (třídní učitelka Lenka Kajfoszová), 3. A (třídní učitelka Michaela Janíková), 4. B (třídní učitelka Zlatuše Foltýnová), 5. A (třídní učitelka Daniela Gregorová), 5. B (třídní učitelka Dagmar Mrázová), 7. A (třídní učitelka Lucie Petříková), 9. A (třídní učitel David Kunčický) a 9. B (třídní učitelka Iveta Konečná).

Koncert pořádá Klub přátel školy při ZŠ F. Hrubína Havířov a bistro Café & Pasta Romana ve spolupráci se školou. Na zajištění akce a její organizaci se z řad pedagogických pracovníků školy podílejí David Kunčický (kamera, video), Petra Koneszová (grafika), Martin Gelnar (hudební doprovod), Kristýna Pichová, Ivana Lancová, Drahomíra Středová (asistentky) a Michaela Janíková (hlavní organizátor). Vstupné činí 80 Kč.