Školní kolo dějepisné olympiády 2018

Dějepisná olympiáda je soutěž organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky. Její školní kolo, které bylo určeno žákům 8. a 9. tříd s hlubším zájmem o historii, proběhlo na ZŠ F. Hrubína dne 16. 11. 2018.

Do soutěže se zapojilo celkem 7 žáků. Téma letošního roku znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Žáci tak odpovídali na otázky týkající se prvních vynálezů usnadňujících cestování, museli vyluštit historickou křížovku či se zorientovat na mapě.

Ze soutěžících si nejlépe vedl Tomáš Poruba z 8. A. Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím budeme držet palce v okresním kole.

Petra Polochová, učitelka dějepisu a organizátorka olympiády