Školní kolo dějepisné olympiády 2018

Dějepisná olympiáda je soutěž organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky. Její školní kolo, které bylo určeno žákům 8. a 9. tříd s hlubším zájmem o historii, proběhlo na ZŠ F. Hrubína dne 16. 11. 2018. Do soutěže se zapojilo celkem 7 žáků. Téma letošního roku znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.…
Read more