Žádost o spolupráci při dotazníkovém šetření

Vážení rodiče, rádi bychom vás a vaše děti požádali v době od 3. 12. 2018 do 7. 1. 2019 o vyplnění anonymního dotazníku zaměřeného na sportovní vyžití v Havířově, který bude použit jako podklad pro vytvoření Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018 až 2025.

Pro žádoucí rozvoj sportu ve městě jsou důležité názory dětí i dospělých. Děti do 14 let musí v dotazníku uvést, že jejich rodiče s vyplněním dotazníku souhlasí. Dotazník je k dispozici na webových stránkách města na adrese:
http://dotaznik.mujvyzkum.cz/OdinServlet/Interview?SurveyID=8C67F57242

Tlumočíme tímto žádost zřizovatele školy o vaši součinnost při realizaci dotazníkového šetření a děkujeme za vaši vstřícnost.
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy