Okresní kolo zeměpisné olympiády: Čestně jsme obstáli

Do okresního kola zeměpisné olympiády postoupili ze ZŠ F. Hrubína 3 žáci. Ti ve svých kategoriích zvítězili ve školním kole soutěže. Za kategorii A to byl Eddie Širila, za kategorii B Heřman Pazdziora a za kategorii C Lukáš Kutaj.

Okresní kolo zeměpisné olympiády se konalo ve středu 21. 2. 2024 ve Středisku volného času Juventus v Karviné a soutěžilo v něm celkem 91 žáků.
Všichni 3 chlapci, kteří reprezentovali naši školu, se statečně zhostili plnění nelehkých úkolů ve třech částech soutěže: práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktická část.

Eddie, Heřman a Lukáš zdařile bojovali ve svých kategoriích, kde získali 10., 15. a 21. místo. Chlapcům děkujeme za dobrou reprezentaci školy a moc gratulujeme, i když nejsou na stupních vítězů.

Mgr. Jana Vidličková, vyučující zeměpisu

Foto Jana Vidličková