Vyhlášení volných dní pro žáky základní školy

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje ve dnech 26. – 30. června 2023 (pondělí až pátek) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů (rekonstrukce elektroinstalace objektu základní školy) pro žáky základní školy volné dny (ředitelské volno).

Z uvedeného vyplývá, že

  1. dne 23. 6. 2023 (pátek) proběhnou třídnické hodiny k ukončení školního roku a předání vysvědčení žákům,
  2. od 26. 6. 2023 (pondělí) nebude až do odvolání v provozu školní družina,
  3. od 26. 6. 2023 (pondělí) nebude v souladu s § 119 školského zákona žákům základní školy umožněno stravování ve školní jídelně (ve školní jídelně nebudou vydávány obědy pro žáky školy a také cizí strávníky).

V Havířově 26. května 2023
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy